El municipi

El municipi de Santa Margarida i els Monjos és situat al Sud-oest de la comarca de l’Alt Penedès, al límit amb la del Garraf. Té una extensió de 17,39 km2 i limita al Nord amb els termes de Sant Martí Sarroca i Pacs, a l’Est amb Vilafranca del Penedès i amb Olèrdola, al Sud i Sud-oest amb el terme de Castellet i la Gornal i a l’Oest amb Castellví de la Marca. 

El terme ocupa part de la Depressió Pre-litoral i part deis vessants occidentals del massís de Garraf, com els estreps del Puig de l’Àliga que es prolonguen cap al Nord-oest i assoleixen una altitud màxima de 409 m a la fita dels termes d’Olèrdola, Castellet i Santa Margarida.

En aquestes elevacions, que ocupen tota la part sud-oriental del terme, neixen set barrancs que desguassen al riu Foix, el qual, en la part Sud-oest del terme forma diverses sinuositats o petits meandres. Dins del municipi, el riu Foix rep, a més, per l’esquerra la riera de la Maçana o de Llitrà i per la dreta les de la riera de la Bruixa, que fa de límit amb el terme de Castellet.

La superfície conreada és de gairebé 600 ha, quasi totes en règim de secà, essent unes 6 hectàrees les que es beneficien del regadiu. La vinya és el principal dels conreus tot i que també tenen importància els cereals i, en proporció molt inferior, l’olivera, els fruiters i les hortalisses.